Kontakt

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok

tel. 85 66 54 240, fax 85 66 54 241

e-mail     rybactwo@wrotapodlasia.pl

Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat  85 66 54 240 85 66 54 241 ul. Kilińskiego 16, pok. 24
       
Dyrektor Andrzej Pleszuk 85 66 54 240   ul. Kilińskiego 16, pok. 26
       
z-ca Dyrektora Iwona Krzyżanowska 85 66 54 240   ul. Kilińskiego 16, pok. 25
       
Referat ds. Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybackiego PO RYBY   85 66 54 226 85 66 54 222 ul. Kilińskiego 16, pok. 29
85 66 54 223    
85 66 54 222    
   

 

Dodana: 30 wrzesień 2015 12:10

Zmodyfikowana: 24 lipiec 2017 09:26