Aktualizacja wzorów dokumentów dla działania 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność (RLKS)

Na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczone zostały zaktualizowane dokumenty wdrożeniowe dotyczące operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” (RLKS) w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

 

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/nabory-wnioskow/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-w-zakresie-dzialania-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc/

Nowe wzory dokumentów obowiązują od dnia 14 lipca 2017 r.

 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej umieściło na swojej stronie także wzory Sprawozdań rocznych i końcowych dla beneficjentów Priorytetu 4. 

Obowiązują one od dnia 4 lipca 2017 r.

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/sprawozdania/wzory-sprawozdan-koncowych-z-realizacji-operacji-w-ramach-po-rybactwo-i-morze/

 

Zaktualizowane wzory dokumentów są dostępne także w zakładce "Wzory dokumentów".

Dodana: 18 lipiec 2017 10:10

Zmodyfikowana: 18 lipiec 2017 10:12