Ogłoszenie o konkursie na wybór LSR

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
OGŁASZA
KONKURS NA WYBÓR STRATEGII ROZOWJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR)

 

w terminie od dnia  02.11.2015 roku do dnia 30.12.2015 roku do godziny 15.30

Wnioski o wybór LSR wraz z załącznikami, o których mowa w części IX Informacja
o załącznikach
Formularza wniosku o wybór LSR, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, pok. nr 022 (Kancelaria Ogólna). Ostateczny termin naboru wniosków upływa dnia 30.12.2015 roku o godzinie 15.30.

Sposób ustalenia wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR ustanowiony został w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu na wybór LSR udostępnionym poniżej.

LSR wybrane w ramach przedmiotowego konkursu mogą być współfinansowane ze środków:

• Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

• Europejskiego Funduszu Społecznego

• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

• Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Regulamin konkursu na wybór LSR wraz z załącznikami: nr 1- Formularz wniosku o wybór LSR oraz instrukcja wypełniania wniosku, nr 2- Kryteria wyboru LSR, nr 3 - Struktura i wymagania dotyczące LSR, nr 4 - Formularz karty oceny wniosku o wybór LSR, nr 5 -  Formularz karty oceny LSR pod względem spełnienia kryteriów wyboru LSR dla członka Komisji, nr 6 - Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR; Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR z załącznikiem
nr 2 - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

zamieszczone są poniżej.

 

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy: Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW) oraz Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich (ROR) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w poniedziałki od 8.00 do 16.00, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 7.30 do 15.30 oraz pod numerami telefonu (85) 66 54 716 lub 718 (ROW); (85) 66 54 222 lub 226 (ROR)

Pytania dotyczące postepowania konkursowego można kierować do organizatora na adres poczty elektronicznej row@wrotapodlasia.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  (ROW), rybactwo@wrotapodlasia.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (ROR) nie poźniej niż do 7. dnia przed upływem terminu składania wniosków.

Dodana: 30 wrzesień 2015 11:49

Zmodyfikowana: 22 październik 2015 15:07