Nowe wersje dokumentów dla działań prowadzonych w ramach współpracy!

Na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczono zaktualizowane formularze wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją, wniosku o płatność wraz z instrukcją oraz wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działań prowadzonych w ramach współpracy.

 

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/aktualnosci-rybolowstwo/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-dzialania-prowadzone-w-ramach-wspolpracy/

Nowe wzory dokumentów obowiązują od dnia 7 lipca 2017 r.

 

Zaktualizowane wzory dokumentów są także dostępne w zakładce "Wzory dokumentów".

Dodana: 7 lipiec 2017 09:54

Zmodyfikowana: 7 lipiec 2017 09:58