Nowe wersje dokumentów dla działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność!

Na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczono zaktualizowane formularze wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją, wniosku o płatność wraz z instrukcją oraz wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Wprowadzone zmiany mają na celu uporządkowanie kwestii związanych z utworzeniem miejsca pracy, przedkładaniem biznesplanu, jak również obowiązkiem przedkładania dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością.

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4

Nowe wzory dokumentów obowiązują od dnia 29 maja 2017 r.

Zaktualizowane wzory dokumentów są także dostępne w zakładce "Wzory dokumentów"

Dodana: 1 czerwiec 2017 11:07

Zmodyfikowana: 1 czerwiec 2017 11:17