Lista aktualności

 • Rozporządzenie wykonawcze dla Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze"

  2016-09-16 10:24:35

  W dniu 9 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

 • Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

  2016-08-26 10:48:37

  Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014 - 2020

 • ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PODPISAŁ UMOWĘ Z LOKALNĄ GRUPĄ RYBACKĄ ,,POJEZIERZE SUWALSKO-AUGUSTOWSKĄ" ORAZ Z 12 LOKALNYMI GRUPAMI DZIAŁANIA

  2016-05-18 10:55:13

  W dniu 17 maja 2016 roku w Sali Opery i Filharmonii Podlaskiej odbyło się uroczyste podpisanie umów Zarządu Województwa Podlaskiego z Lokalną Grupą Rybacką i z 12 innymi Lokalnymi Grupami Działania. Każda z grup podpisała umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020. LGR z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) otrzymała 3 mln euro, zaś 12 LGD otrzymało ponad 71 mln euro: z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – 25 326 250 euro; z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 21 000 000 euro i z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – 25 359 500 euro.