Lista aktualności

 • Lista ocenionych LSR

  2016-04-28 10:00:08

  W dniu 27 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził Listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego w terminie od 2 listopada do 30 grudnia 2015 roku.

 • Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  Miniaturka artykułu
  2016-04-14 11:31:02

  III edycja ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich. 12-15 maja 2016 r.

 • Zmiana Regulaminu prac Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

  2016-02-12 09:46:54