Wzory dokumentów

Poniżej znajdują się do pobrania aktualne formularze wniosków wraz z instrukcjami ich wypełnienia oraz wzory umów o dofinansowanie i wzory sprawozdań.

 

Aktualne oraz archiwalne wzory formularzy dokumentów dla Priorytetu 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" PO "Rybactwo i Morze" dostępne są w zakładce Nabory wniosków na stronie internetowej Mninisterstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Dla działania 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność:

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/nabory-wnioskow/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-w-zakresie-dzialania-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc/

Dla działania 4.3. Działania prowadzone w ramach współpracy:

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/aktualnosci-rybolowstwo/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-dzialania-prowadzone-w-ramach-wspolpracy/

Dla działania 4.4. Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze:

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/aktualnosci-rybolowstwo/formularz-wniosku-o-dofinansowanie-na-operacje-w-ramach-priorytetu-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-zawartego-w-programie-operacyjnym-rybactwo-i-morze-na-lata-2014-2020-w-zakresie/

 

Aktualne wzory sprawozdań dla beneficjentów Priorytetu 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" PO "Rybactwo i Morze" dostępne są pod adresem:

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/sprawozdania/wzory-sprawozdan-koncowych-z-realizacji-operacji-w-ramach-po-rybactwo-i-morze/ 

 

zalaczniki

Dodana: 11 styczeń 2017 12:43

Zmodyfikowana: 17 kwiecień 2018 12:56