Wzory dokumentów

Poniżej w zkładce "zalaczniki" znajdują się do pobrania AKTUALNE formularze wniosków o dofinansowanie i płatność wraz z instrukcjami ich wypełnienia, wzór Biznes Planu uproszczony oraz wzory umów o dofinansowanie wraz załącznikami, wzory sprawozdań i klauzule RODO dla działań 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, 4.3. Działania prowadzone w ramach współpracy oraz 4.4. Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze.

 

ARCHIWALNE wzory formularzy dokumentów dla Priorytetu 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" PO "Rybactwo i Morze" dostępne są w zakładce Nabory wniosków na stronie internetowej Mninisterstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/nabory-wnioskow/page/3/

 

 

Dodana: 11 styczeń 2017 12:43

Zmodyfikowana: 31 lipiec 2018 11:10