Wzory dokumentów

Poniżej znajdują się do pobrania aktualne formularze wniosków wraz z instrukcjami ich wypełnienia oraz wzory umów o dofinansowanie i wzory sprawozdań.

 

Aktualne oraz archiwalne wzory formularzy dokumentów dla Priorytetu 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" PO "Rybactwo i Morze" dostępne są w zakładce Nabory wniosków na stronie internetowej Mninisterstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

 

 

Aktualne wzory sprawozdań dla beneficjentów Priorytetu 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" PO "Rybactwo i Morze" dostępne są pod adresem:

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/sprawozdania/wzory-sprawozdan-koncowych-z-realizacji-operacji-w-ramach-po-rybactwo-i-morze/ 

zalaczniki

Dodana: 11 styczeń 2017 12:43

Zmodyfikowana: 26 wrzesień 2017 10:06